0:00/???
  1. Radegast
In cart Not available Out of stock

RADEGAST (Riedigost)

Historické souvislosti:

Nedávno jsem s údivem zjistil, že naši slovanští předkové nebyli žádné měkoty. Jsem velkým fandou brutálních fimů a seriálů o historii Vikingů, nicméně i Slované se dokázali a dodnes dokáží pořádně rozjet, jak je třeba vidět na bezdůvodné okupaci Ukrajiny imperialistickým Ruskem, nebo jak je doloženo z historických pramenů.

Příběh, který vám budu vyprávět, se stal na počátku desátého století letopočtu ježíšistů na území nynějšího Německa v úrodném kraji mezi řekami Labe a Odra.„Ve středu mezi nimi sídlí nejmocnější ze všech Rataři a jejich město, nejpohanštější Retra, je sídlem modloslužebnictví. Zde je vystavěn velký chrám démonům, jejichž knížetem je Radegast. Jeho modla je ze zlata, lůžko vyložené purpurem. Tato obec má devět bran a odevšad ji obklopuje hluboké jezero. Přechod umožňuje dřevěný most, po němž smějí přejít jen ti, kdo nesou obětní dary nebo žádají odpověď. To vše má znamenat, jak věřím, že ztracené duše těch, kdo slouží modlám, devětkrát obteká a uzavírá Styx.

Stařičkého biskupa Jana s jinými křesťany zajali ve Veligradě, aby sloužil k triumfu. Pro vyznávání Krista ho tloukli holemi, pak ho vodili několika slovanskými městy k zábavě lidu, a když ho nemohli odvrátit od Kristova jména, uťali mu ruce a nohy a jeho tělo pohodili na náměstí. Pohané mu pak usekli hlavu, nabodli ji na kopí a na znamení vítězství obětovali svému bohu Radegastovi 10.listopadu.“

„The elderly Bishop John, captured with other Christians in the city of Mecklenburg, was kept alive to be exhibited in triumph. And consequently, lashed with whips for having confessed to Christ, he was then paraded in each of the cities of the Slavs to be mocked, as he could not be forced to renounce the name of Christ, his hands and feet were cut off and his body was thrown into the street, but not before removing his head, which the pagans stuck on a pike and offered to their god Radogost as proof of victory. These events occurred in Rethra, the capital of the Slavs, the fourth day before the ides of November.

Among them, situated in the middle, are the extremely powerful Redarii, whose famous capital is Rethra, a seat of idolatry. There is a large temple built there, dedicated to the demons, whose prince is Radogost. His statue is made of gold, his baldachin bedecked with purple.“

Adam of Bremen, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum,
česky: Wikipedia, english: Wikipedia )

Lyrics

RADEGAST

I.

Už jdou
Už jdou
S tou hlavou useklou
Už jdou.
Už jdou.
S hlavou biskupa useklou
Prý temná pohanská pověra
Hubu ukecanou mu sklapla sekera
Už jdou
Už jdou
S tou hlavou useklou

R:

Der Ratar stamm war wütend
Zornesfluss
Ende, das ende
Total schluss
Já járy já
Já jáhaha há
Z daleké pouště exotické
Novoty
Slovanům ňák nehrajou
Do noty
Radegast rá ráraraá
Já jáhaha há


II.

Sie tragen
Sie tragen
Den kopfs des bischofs mit sich
Sie tragen
Sie tragen
den kopfs des bischofs mit sich
Am altar des gottes Radegast
Kopf eines bischofs auf einer metallmast
Sie tragen
Sie tragen
Den kopfs des bischofs mit sichIII.

Ça vient
Ça vient
La tête de l'évêque dans leurs mains
Ça vient
Ça vient
Les infidèles! Les païens!
Les Ratars sont un peu fachés
La hache siffle, l'évêque carrément est hachée
Ça vient
Ça vient
La tête de l'évêque dans leurs mains